Stillinger

Så gøy at du vil være med å gjøre loftet bedre!

Under finner du stillingene vi trenger for øyeblikket, og til høyre finner du søknadsskjemaet. Om du har noen spørsmål kan du kontakte leder@hk-loftet.no. Vi gleder oss til å lese søknaden din!

Denne stillingen styrer fellesskapet ved å drive vekst i medlemskap, tilrettelegging av forhold mellom medlemmer og veiledning av fellesskapets studenter etter behov. Stillingen gir programansvarlig informasjon av hva medlemmene trenger med fokus for å tilfredsstille vekstbehov i bedriftene. Community manageren har ansvar for utvikling og har rollen som skal skape en innbydende atmosfære for alle medarbeidere slik at de føler seg velkommen og sett.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Fungerer som en mentor for utbygging av entreprenørene ved Loftet
 • Bidrar kommunikasjonsansvarlig informasjon til bruk av markedsføring, presse og innhold.
 • Koble Westerdals og Kristianias studenter
 • Ønsker nye medlemmer velkommen
 • Besvare søknader
 • Er ansvarlig for at alle medlemmene er medlem av Facebook gruppen
 • Ansvarlig for at Loftet har kontaktinfo til alle medlemmer
 • Har ansvar for at alle medlemmer har adgang til Loftets lokaler
 • Bestille rekvisita dersom dette er nødvendig
 • Har god dialog med programansvarlig for booking av Loftet
 • Er den primære kontakten for medlemmer
 • Opprettholder en sterk forpliktelse til formål og verdier av coworking
 • Skaper en positiv forandring, og gir en positiv atmosfære for medlemmer
 • Opprettholder en lærerstilling, en munter disposisjon, med god mellommenneskelig kommunikasjon

Ferdigheter

 • Villig til å jobbe i et relasjonsmiljø og i gruppekontekst
 • Opprettholder en sterk forpliktelse til virksomhetens formål og verdier
 • Opprettholder en forpliktelse til kvalitet
 • Opprettholder absolutt skjønn i forhold til konfidensialitet

Antall timer i uken

 • 8 timer

Mål for stillingsbeskrivelsen

Målet er å øke kvaliteten på bedriftene, gi en positiv atmosfære og øke bruken av Loftet

Denne stillingen øker synligheten av Loftet som virksomhet og bedriftens medlemmer.  Stillingen får innhold av programansvarlig og communityansvarlig til bruk av sosiale medier. Kommunikasjonsanvarlig har også ansvar for at det blir tatt bilder og skrevet om eventene ved hjelp av egne kanaler, skolens eller annen presse. Kommunikasjonsanvarlig skal skape vekst for Loftets merkevare og synlighet.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Skape innhold til sosiale media
 • Lage en markedsanalyse og markedsføringsstrategi med daglig leder
 • Oppdatere sosiale medier med nyhetsbrev,  planlagte events og oppdateringer av bedrifters progresjon
 • Svare på forespørsler på sosiale medier
 • Være oppdatert på hva som skjer på startup scenen i Oslo
 • Produsere pressemeldinger av Loftet
 • Markedsføre eventer på Loftet
 • Fremme forhold hvor medlemmer holder egne eventer og assisterer dem ved bruk av Loftets kanaler.
 • Invitere til eventer
 • Ansvarlig for promotering av eventer

Ferdigheter

 • Utmerkede muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner
 • Sterke organisatoriske og oppfølgingsferdigheter
 • Over gjennomsnittet PC-ferdigheter med erfaring Adobe, Word, PowerPoint og Outlook
 • Villig til å jobbe i et relasjonsmiljø og i gruppekontekst
 • Opprettholder en sterk forpliktelse til virksomhetens formål og verdier
 • Opprettholder en forpliktelse til kvalitet
 • Opprettholder absolutt skjønn i forhold til konfidensialitet

Antall timer i uken

 • 6 timer

Mål for stillingsbeskrivelsen

Målet er å jobbe med synlighet i entreprenørskapsmiljøet i Oslo. Ansvarlig skal spre budskapet om Loftet. Kommunikasjonsansvarlig skal også gi påminnelser av hendelser på Loftet.

Denne stillingen styrer fellesskapet ved å drive vekst i medlemskap, tilrettelegging av forhold mellom medlemmer og veiledning av fellesskapets studenter etter behov. Stillingen gir programansvarlig informasjon av hva medlemmene trenger med fokus for å tilfredsstille vekstbehov i bedriftene. Community manageren har ansvar for utvikling og har rollen som skal skape en innbydende atmosfære for alle medarbeidere slik at de føler seg velkommen og sett.

Hovedoppgaver og ansvar:

 • Gir oppdateringer slik at styret ved om hendelser
 • Sørge for at Loftet er vedlikeholdt av ansvarlige for events
 • Svare på forespørsler om bruk av Loftet
 • Gi potensielle forretningsforbindelser visning av Loftet
 • Utvikle og opprettholde en plan/oversikt for hendelser
 • Oppdatere kommunikasjonsanvarlig om hendelser, gi nok informasjon for nyhetsbrev og planlagte innlegg på sosiale medier
 • Interagere med medlemmer for å forstå deres behov, med innspill av communityansvarlig
 • Være oppdatert på hva som skjer på startupScenen i Oslo
 • Lage programmer som tilfredstiller både Loftet og medlemmer sin vekst
 • Assistere planlegging av eventer for medlemmer
 • Engasjere og fremme forhold hvor medlemmene holder egne eventer

Ferdigheter

 • Villig til å jobbe i et relasjonsmiljø og i gruppekontekst
 • Opprettholder en sterk forpliktelse til virksomhetens formål og verdier
 • Opprettholder en forpliktelse til kvalitet
 • Opprettholder absolutt skjønn i forhold til konfidensialitet

Antall timer i uken

 • 10 timer

Mål for stillingsbeskrivelsen

Målet er å gi motivasjon og tips til medlemmene gjennom relevante programmer. Programanvarlig skal også jobbe med å gi Loftet synlighet i entreprenørskapsmiljøet i Oslo.

Din hovedoppgave vil være å produsere grafikk til Facebook arrangementer og skolens infoskjermer.

Du må kunne arbeide raskt og effektivt i Adobe pakken, da primært Adobe Illustrator ettersom det er her maler er laget. I tillegg til dette må du være komfortabel med å sende promoteringsmateriale som plakater og flyers til trykk hos Høyskolen Kristianias printsenter.

Dine arbeidsoppgaver vil være å

 • Forvalte og videreutvikle Loftets visuelle profil
 • Utforme markedsføringsmateriale til digitale og analoge flater
 • Opprette og publisere Facebook events
 • Henge opp plakater for Loftet arrangementet på skolens campuser
 • Publisere oppdateringer på loftets nettsider i samarbeid med kommunikasjon- og IT ansvarlig

Ferdigheter

 • Et øye for design
 • Kjennskap til Adobe Illustrator og Photoshop
 • Kjennskap til WordPress og Facebook Business Manager er et pluss.

Antall timer i uken:

Ca 5

powered by Typeform